Svalová dysbalance, resp. nesouměrnost svalů se týká většiny populace. Dokonce i ti nejestetičtější kulturisté, kteří byli nebo stále jsou považováni za svalovce s nejvyváženější postavou nejsou dokonale souměrní. Buď mají některý sval na levé straně těla menší než na pravé straně, nebo ho mají jinak upnutý, a proto jeho tvar není shodný s tím na druhé straně.

Pokud i tebe trápí to, že nejsi dokonale souměrný a máš dysbalanci mezi jednotlivými partiemi, měl by si v první řadě pochopit to, že je to normální a nikdy se ti nepodaří tento neduh na 100 % odstranit. Pokud máš na jedné straně ruky upnutý biceps jinak než na druhé straně, je to vinou genetiky, a nic s tím neuděláš. Totéž platí i o six-packu, který má málokdo dokonale souměrný. Pojďme si ale říci více o tom, jak můžeš tyto následky zmírnit, příp. jak se vyvarovat dalšímu zvětšování rozdílů.

Proč vznikají dysbalance?

Častým problémem, proč vznikají svalové dysbalance je nesprávná technika prováděných cviků. Každý z nás má jednu stranu těla dominantní. Většinou, pokud je někdo pravák, jeho dominantní strana těla bude pravá a totéž platí u leváka. Pokud vykonáváš cvik, ve kterém zapojuješ najednou obě strany těla, je dost možné, že dominantní strana těla zvedá větší část zátěže. Pro lepší představu si zkus představit cvik na biceps - zdvihy s velkou činkou.

Svalové dysbalance vznikají i nesprávnou technikou prováděných cviků.

V obou rukách držíš velkou činku a snažíš se ji dostat do horní polohy cviku. Pokud máš pravou ruku silnější, zabírá více. To způsobí to, že pravý biceps odcvičíš více než ten levý. Kromě toho často dochází i k ohýbání těla během cvičení. Když se ohneš a jedno rameno posuneš dopředu, zatímco druhé rameno bude vzadu, přeneseš část zátěže z bicepsu na přední deltoidy. To způsobí, že tento biceps procvičíš méně než ten druhý, a kromě toho více procvičíš přední delty. Tím je buď posílíš více než ty, které se do cviku nezapojily, nebo naopak, pokud si je již dostatečně zatížil v tréninku ramen, můžeš je přetrénovat. A to má další a další hlavní či vedlejší následky, a vede k tomu, že se u tebe začnou zvětšovat rozdíly v jednotlivých partiích. To nepůsobí esteticky, ale co je ještě horší, neustále přetěžuješ jednu stranu a tím se zvyšuje i riziko vzniku zranění.

Proto si pamatuj - během cvičení se soustřeď na rovný postoj. Neohýbej tělo, nehrb se a pokud je to možné, sleduj svůj postoj v zrcadle. To ti odhalí všechny nedokonalosti postoje a techniky.

Jak vyrovnat svalové dysbalance?

Základním nástrojem je zlepšení techniky cviků sledováním se v zrcadle. Kromě zrcadla můžeš použít i sparing partnera, který ti může kontrolovat techniku během provádění cviku z jiného úhlu, než to vidíš ty. Velmi dobře ti může pomoci i to, když budeš trénovat v tílku, a ne v mikině. Pokud máš na sobě hrubé oblečení, neuvidíš detailně, v jaké poloze máš ramena, lokty či kolenní klouby.

Pokud máš tento bod zvládnutý, můžeš si přizpůsobit trénink tak, aby si zmenšil rozdíly mezi jednotlivými partiemi. Nečekej ale velmi rychlé změny, je to běh na dlouhou trať. Pokud máš v tréninku cviky, které vykonáváš s velkou činkou, zkus je vyměnit za cviky s jednoručkami. Tím zabezpečíš rovnoměrné zatížení obou stran těla a vyhneš se tomu, že jedna strana bude zvedat větší zátěž než ta druhá.

Sparing partner ti může pomoci kontrolovat správnou techniku.

Kromě toho si dávej pozor na to, že pokud máš v tréninku cviky s použitím obou rukou či nohou, měl bys činku držet vždy stejně na levé i pravé straně. Pokud si např. u přítahů na záda s velkou činkou chytíš činku na jedné straně blíže ke středu než na druhé, způsobí to ohnutí celého těla, odlišné zapojení procvičovaných svalů a v konečném důsledku zvětšení svalových dysbalancí.

Předcházet svalovým dysbalance můžeš i sledováním zapojení svalů při cvičení.

Dávej si také pozor na to, jak zapojuješ při cvičení svaly. Může se stát, že dominantní strana vykoná většinu pohybu cviku a druhá strana jí jen napomáhá v mírném dotlačení činky do požadované polohy a také jako podpora kvůli stabilitě. Tak by to nemělo být. Musíš se soustředit na to, aby si celou zátěž přitahoval či odtlačil rovnoměrně, oběma stranami těla.

Častým problémem je také to, že cvičíš s váhami, které jsou nad tvůj limit. Tehdy musíš používat přehnaný cheating, což může způsobit špatný postoj a křivení těla.

Pokud máš jednu stranu těla slabší než druhou, začínej sérii s jednoručkami vždy procvičováním této strany. Tím zabezpečíš to, že ji odcvičíš s větší silou a energií než tu druhou stranu. Pokud chceš jít do selhání, spočítej, kolik opakování vykonáš s tou slabší stranou a stejný počet opakování proveď s tou silnější stranou. Díky tomu se nestane to, že se silnější stranou vykonáš více opakování než s tou slabší.

Závěr

Úplné odstranění dysbalancí a dosažení perfektní souměrnosti je téměř nemožné, ale se správným tréninkem a disciplínou dokážeš zmírnit tyto nežádoucí projevy. Zařaď do tréninku tyto kroky, které sis v tomto článku pročetl a uvidíš, že změny ve formě se za pár týdnů či měsíců dostaví.

Autor: Štefan Garančovský • Foto: www.pixabay.com • Zdroj: www.protein.cz